Inhoudsopgave

Deel 1 - De messias ben je zelf

isbn 978-90-803923-3-5 / 258 pagina's
full-color afbeeldingen
1 De 'esoteric way of life' en de sferen
2 Het goddelijke kent geen compromissen
3 Innerlijke groei 4 De lamme helpt de blinde 5 Auralichamen en zielsbewustzijnen
6 Liefde kent geen grenzen 7 Is er leven na de dood? 8 De mens als prostituee
9 Waarheden uit de bron 10 Het spel van twee meesters 11 Het mongooltje
12 Als je denkt dat je al ver bent, dan ben je ver van jezelf 13 Niemand kan jou gelukkig maken, wees niemand 14 'Zo boven, zo beneden' en 'Zo beneden, zo boven' 15 De bron van liefde 16 Ego, de unie van de ikken 17 Een god, die wikt en weegt
18 God kiest niet, omdat 'alles is' 19 Bewust zijn is om jezelf kunnen glimlachen
20 Alles is waar en de rest is niet waar 21 Mystici, 'Naasten', Meesters en 'Gevallen engelen'

Deel 2 - Esoteric way of life

isbn 978-90-803923-2-8 / 176 pagina's
1 Namen, incarnaties en verlichting 2 De zin van het leven 3 Het Ankh-kruis
4 De moraal heeft meer kinderen vermoord dan alle oorlogen en ziekten op deze wereld 5 De 'esoteric way of life' is geen ladder 6 Bewustzijn, belevingsniveaus en bewustzijnniveaus 7 Als je in het goede gelooft, dan geloof je ook in het slechte
8 Relaties tussen lichaamsbewustzijnen, zielsbewustzijnen en belevingsniveaus
9 Vrijheid, liefde en weten zijn grenzeloos 10 Het mysterie van het pentagram
11 De waarheid is vaak hard omdat de mens gewend is met leugens te leven
12 Stigmatisering 13 Als je schulgevoelens hebt, veroordeel je jezelf 14 Universele liefde en het innerlijk zelf 15 Onmacht, beloftes en de beproeving van een meester
16 Christen-dom 17 Esoterische leringen, universele liefde en basisbelevingen
18 Lichtwezens en de aarde 19 Het meeste trieste dat een mens kan overkomen,
is dat hij pas wakker wordt op de dag dat hij doodgaat

Deel 3 - Esoterie voor gevorderden

isbn 978-90-803923-4-2 / 160 pagina's
1 Het ontstaan van het menselijk leven op aarde 2 Waarom is niet algemeen bekend dat alles al vaststaat? Dan kan er toch veel meer geleerd worden? 3 Gaan onbewuste reincarnaties gepaard met de hulp van geleidegeesten? 4 Alles is goddelijk 5 De rode draad van het werk van Jean Cocteau 6 Het huwelijk is het verzegelen van de liefde
7 Uiterlijke lichamelijke kenmerken, fysieke lichaamsbewustzijnen en etherische zielsbewustzijnen 8 Etherisch en astraal zielsbewustzijn 9 Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen 10 Liefde kijkt tegen niets en niemand op (1) 11 Liefde kijkt tegen niets en niemand op (2) 12 De gekloonde mensheid 13 Zielsbewustzijnen en intelligentie 14 Wanneer je iemand of iets accepteert, is het je vijand niet meer 15 Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden 16 Pijn, vreugde en het geluk van de oude bok en het 'groene blaadje' 17 Als het aan de mensen is, spijkeren ze God aan het kruis 18 De fabel van de tweelingzielen 19 Geboren worden is doodgaan, doodgaan is geboren worden

Deel 4 - Esoterie voor esoterici

isbn 978-90-803923-5-9 / 150 pagina's
1 Bewust en onbewust astraal zielsbewustzijn 2 Zielsbewustzijnen en mystieke ervaringen (deel 1) 3 Zielsbewustzijnen en mystieke ervaringen (deel 2) 4 Esoterie is pure rijkdom 5 Zij die voor de dode komen, begrijpen de dode niet 6 Inzicht en inzicht
7 Associeren, accepteren en belevingsniveaus 8 Eigenwaarde 9 Het is een gebeuren wat gebeurt 10 Problemen en ademhalen 11 Wanneer je van mening bent dat esoterie de leer is om innerlijk te kunnen groeien, dan sla je de plank mis 12 Angst is de angst van de associaties 13 Het ei van het innerlijk zelf 14 Jammer en gejammer 15 Amen en amen 16 Hol van binnen is bol van buiten 17 Omgaan met de dood 18 Het innerlijk zelf 19 Het innerlijk zelf en het ego

Deel 5 - Niets

isbn 978-90-803923-6-6 / 162 pagina's
1 In den beginne was er 'niets' 2 Het niets van het astrale weten 3 Het niets van denken en gevoel 4 Niets is hetzelfde 5 Het onderbewuste en het onderbewustzijn
6 Innerlijke zelven 7 Innerlijke groei is niet te koop 8 De maalstroom van de 'esoteric way of life' 9 Liefde, vrede en oorlogen 10 Niets is niet niets 11 Zielsbewustzijnen en belevingsniveaus 12 Het niets van het belevingsniveau bewustwording 13 Vertrouwen in mij is het wantrouwen van jezelf 14 Als er geen associaties meer zijn, blijft het niets over 15 Liefde is opgaan in het niets 16 Bewust zijn opent een veld 17 Je hebt niet lief om te verliezen, je verliest omdat je liefhebt 18 Zij die dicht bij me staan, zijn met zichzelf begaan 19 Liefde is lijden

Deel 6 - Meer niets

isbn 978-90-803923-7-3 / 178 pagina's
1 Zo waarlijk helpe mij God almachtig 2 Op de weg van bewust zijn 3 De messias, het kruis van de kerk 4 Onthechten is op de weg zijn van bewust zijn 5 Energie is bewustzijn in een situatie 6 Houden van is discrimineren 7 Het zijn niet de situaties waarvan je kunt leren, het zijn de associaties 8 Als er geen associaties zijn, is er geen pijn 9 Vele boeken kunnen niet gelezen worden 10 Esoterische intelligentie kent geen associaties 11 Uit bewust zijn ontspruit licht 12 Uit het niets van het fysieke bewustzijn is het heelal geschapen 13 Als niets iets wordt 14 Het weer verandert niet 15 Het raam van het innerlijk 16 Alleen uit niets kan iets geschapen worden 17 Er is licht
18 Doe geen moeite en de wereld zal naar je toekomen 19 Zonder een ander ben je niets

Deel 7 - Esoniets

isbn 978-90-803923-8-0 / 184 pagina's
1 Een gevoel kan je 'overkomen', maar hoe zit het dan met de beleving? 2 Leer van het instrumentarium van vormen 3 Maken en breken gebeurt in de beleving 4 Problemen zijn illusies 5 Als je jezelf belangrijk vindt, dan ben je afhankelijk 6 In de vijver is er geen vrijheid 7 Vreugde of verdriet is een illusie 8 Je bent je eigen leerschool 9 De kern van associaties is belang 10 Esoterie is meedogenloos 11 Liefde is associatieloos
12 DNA en DNA-code of DNA-vorm 13 Bewustzijn en vormbewustzijn 14 Gelukkig zijn heeft geen verleden 15 Door te associeren mis je de werkelijkheid 16 Mentale uittredingen zijn nodig om te kunnen leven 17 Lieve dogmatische mensen 18 Probeer niets in te zien 19 De dood verruimt het leven

Deel 8 - Bewust zijn

isbn 978-90-803923-9-7 / 178 pagina's
1 Oordelen is associeren, associeren is meestal niet oordelen 2 Duidelijk is dodelijk
3 Verlangen (deel 1) 4 Spiegelen is niet de werkelijkheid 5 Het geloof wil wat
6 Haasten zonder je te haasten 7 Verlangen (deel 2) 8 Toekomst en verleden veranderen het heden 9 Het leed van de wereld is als een waterval 10 Wie is je naaste? 11 Verlangen (deel 3) 12 Het etherische nu 13 Ieder mens heeft zijn eigen verhaal 14 Leef en geniet 15 Verlangen (deel 4) 16 Normen en waarden zijn bezijden de werkelijkheid 17 Mensen leven bij anderen 18 De vijver in het heelal 19 Er is geen beeld waaraan je hoeft te voldoen

Deel 9 - Zijn

isbn 978-90-71859-02-1 / 186 pagina's
1 Voorbestemde belevingen 2 Het einde der tijden 3 Het moment is je leven
4 Verplaats je in de ander 5 De dood verzoekt het leven 6 Associatief en niet associatief waarnemen 7 De vingerwijzing 8 Esoterici praten geen dingen uit 9 Mensen beseffen niet hoe klein ze zijn 10 Het leven is leegte, waarmee men de ruimte vult tussen geboorte en dood (Frans Vermaere) 11 De waarheid gelijkt op een paradox (Lao Tse) 12 Acht uw huis niet te gering. Kom niet in verzet tegen uw lot (Lao Tse)
13 Geluk en ongeluk zijn steeds van 's mensen eigen maaksel (Mencius) 14 Geef je over in de handen van het leven (Osho) 15 Het volk let niet op de dood, omdat het te veel van het leven vraagt. Het is wijzer, minder vaak aan het leven te hangen (Lao Tse) 16 Niemand is tegen jou, want iedereen is gericht op zichzelf en niet op jou (Osho)
17 De menigte heeft nooit de waarheid gevonden (Osho) 18 De grootste angst ter wereld is die voor de mening van anderen (Osho) 19 Wat voor de ene mens de hoogste waarheid is, klinkt de andere mens als dwaasheid in de oren

Deel 10 - Simpel zijn

isbn 978-90-71859-03-8 / 176 pagina's
1 Het geweten is de moeder van de zonde (Georges Braque) 2 Liefde voor de dood is liefde 3 Je opdracht in het leven 4 Godsdienst is de armoede van het geloven 5 In het midden zijn is de bron van aardse verlichting 6 Wie een vooroordeel heeft is blind, een hart vol conclusies is dood (Osho) 7 Jaloezie 8 Als je denkt dat je de schakel bent tussen de mens en God, dan ben je een klojo 9 Door jezelf te vergeten, word je je bewust van het bestaan 10 Wij zijn allemaal leerlingen 11 Het meest corrupte op deze wereld is het ego 12 Sturing geven aan je levenspad 13 Verliefdheid als opstap naar liefde 14 Wees je ervan bewust, dat alles gebaseerd is op de mening die wij erover hebben (Marcus Aurelius) 15 Het is treurig dat onwetendheid en ijdelheid sterker zijn dan wijsheid (Marcus Aurelius) 16 Het dubbelleven van de mens 17 Droog brood en nectar 18 Simpel Zijn is sterven 19 Godverslaving

Deel 11 - Simpel

isbn 978-90-71859-04-5 / 178 pagina's
1 Wees niet voor of tegen, dan ben je een vrij mens (Osho) 2 Zonder sterven bestaat er geen liefde, want liefde is steeds nieuw (Krishnamurti) 3 Je kunt alleen maar zijn, omdat alles is 4 De waarheid ligt in dat wat is, niet in de reactie op wat is (Krishnamurti) 5 In het begrijpen van het leven ligt het begrijpen van de dood, want deze twee zijn niet te scheiden (Krishnamurti) 6 Niets meer willen (Boeddha) 7 Zie toch in dat ge iets bezit dat hoger en goddelijker is dan datgene wat u doet lijden en tot marionet maakt (Marcus Aurelius) 8 Accepteren is sterven 9 Situaties van een mensenleven maken onderdeel uit van situaties die al veel langer vaststaan
10 Zelfmedelijden is de oorzaak van verdriet 11 Voorkennis van het levenspad 12 Wie bang is voor de duisternis zal het licht nooit vinden (Osho) 13 Je kunt nooit verliefd worden op een engel 14 Simpel Zijn is gelukzalig 15 Het is maar wat je omgeving ervan vindt 16 In liefde zijn 17 Iemand die het leven begrepen heeft, zal je nooit iets voorschrijven (Osho) 18 Gelukkig zijn in het denken 19 Mensen zijn marionetten die zich niet aan het lijntje houden

Deel 12 - Op de weg van bewust zijn (1)

isbn 978-90-71859-05-2 / 177 pagina's
1 Goedkope rommel voor een hoge prijs 2 Als je niets voorstelt, heb je niets te verliezen 3 Nog korte tijd en ge zult gestorven zijn, maar nog steeds zijt ge niet eenvoudig van geest en kent ge geen zielerust (Marcus Aurelius) 4 Niets en associatief bewustzijn 5 Wat is slaap? Wat slaapt er dan? 6 Blijf vooral jezelf 7 Apetrots 8 Zij die bij u reincarneren zijn vreemden 9 Delen met de ander en de anderen 10 Ken u zelve? 11 Associaties doen afbreuk aan de liefde 12 Je zult de ander nooit leren kennen
13 Niemand weet wat liefde is 14 Als je niets meer voorstelt, dan ben je jezelf
15 Gevangen in je omgeving 16 Dat we geloven is een stuk van onze natuur, wat we geloven is dat niet 17 Dwaalsporen 18 Liefde is de dood begrijpen (Krishnamurti)
19 Godsdienst geeft de mensen autoriteit in plaats van waarheid (Krishnamurti)

Deel 13 - Op de weg van bewust zijn (2)

isbn 978-90-71859-06-9 / 170 pagina's
1 Genieten van het genieten 2 Alleen de domme geest kent de vrije keuze (Krishnamurti) 3 De pijn van verliefdheid op de weg van bewust zijn 4 Als de geest niet tussenbeide komt, bij vreugde noch pijn, doet juist die vreugde, juist die pijn de creatieve vlam van het bewustzijn ontwaken (Krishnamurti) 5 Twijfel in je gevoelsleven 6 De nectar van liefde is liefde 7 Het ego als schakel tussen transformatie ('hogere' innerlijke groei) en het fysieke lichaam 8 Verdriet duidt op geconditioneerd denken (Krishnamurti) 9 Het leven wordt rijk als het verlangen, met zijn illusies en waarden, ophoudt te bestaan (Krishnamurti) 10 Ieder mens is gewelddadig 11 Liefde op de weg van bewust zijn (1) 12 Voorspellende dromen en mentale uittredingen 13 Wat je uitzendt, krijg je terug 14 Zodra liefde de basis van je hele wezen is, ben je immuun voor verdriet (Krishnamurti) 15 Twijfel op de weg van bewust zijn 16 Geweten op de weg van bewust zijn 17 '40' dagen in de woestijn 18 Niet willen is ook ego 19 Liefde op de weg van bewust zijn (2)

Deel 14 - Op de weg van bewust zijn (3)

isbn 978-90-71859-07-6 / 176 pagina's
1 Het gebeurt zoals het gebeurt 2 De inhaalslag op de weg van bewust zijn 3 Om het heden te kunnen begrijpen, moeten we ons ontdoen van alle herinneringen (Krishnamurti) 4 Iedereen is zonder zonden 5 Gelijk is een lijk 6 Schuldgevoelens op de weg van bewust zijn 7 Kijk niet om 8 Ziel en voertuig 9 Gemengde gevoelens op de weg van bewust zijn 10 Het leven is reeds herinnering als je het ogenblik beseft (Piet Sterckx) 11 Ieder huisje heeft z'n kruisje 12 Het zwarte gat op de weg van bewust zijn 13 Het enige wat echt is, is het heden (Krishnamurti) 14 Alles wat gebeurt, gebeurt omdat het zo moet zijn 15 Alles wat God jou geeft, is voor jou het beste 16 Wat is werkelijkheid? 17 Collectieve geheugens 18 Wat is geloven? 19 Wie niet volgens de Weg leeft, zoekt een vroege dood (Lao Tse)

Deel 15 - Op de weg van bewust zijn (4)

isbn 978-90-71859-01-4 / 165 pagina's
1 Zij die weten, spreken niet; zij die spreken, weten niet (Lao Tse) 2 Glimlachen om jezelf is weten 3 Doen en denken 4 Iedereen kleurt zijn leven anders in 5 Het vuur van de liefde 6 De les van de dood 7 Hiaten in het ego 8 Nederigheid is het bestaan
9 Het decor op de weg van bewust zijn 10 De tijd is begonnen 11 Het geheel is de enige werkelijkheid (Spinoza) 12 Je bent je eigen rechter 13 Woorden verhullen zo veel 14 Parels voor de zwijnen 15 Oordelen (1) 16 Hiaten in het denken 17 De dwaling stroomt, de waarheid sijpelt (Peter Sirius) 18 Volg je hart 19 Oordelen (2)

Deel 16 - Op de weg van bewust zijn (5)

isbn 978-90-71859-00-7 / 163 pagina's
1 Onzeker op de weg van bewust zijn 2 Verwarring op de weg van bewust zijn 3 Triest op de weg van bewust zijn 4 Gejaagd gevoel op de weg van bewust zijn 5 Verlaten op de weg van bewust zijn 6 Het psychische geweld van godsdiensten 7 Liefde kent geen voorwaarden 8 De grot van Plato 9 Hersenspinsels op de weg van bewust zijn 10 Het verterend vuur 11 Er is nog veel meer dan liefde 12 Verlangen op de weg van bewust zijn 13 Wat gebeurt kun je niet veranderen 14 De mantel der christelijke liefde dragen de meeste mensen strak dichtgeknoopt (Peter Sirius) 15 Irritatie op de weg van bewust zijn 16 Zolang je niet begrijpt wat dood is, zul je ook de liefde niet begrijpen (Krishnamurti) 17 De dood is het mooiste dat de mens overkomt 18 Het lijden van het ego op de weg van bewust zijn 19 Ik kan je alleen maar mijn liefde geven